Histologia i test TUNEL

width=300Jajniki lub jądra myszy zostały umieszczone w roztworze Bouina. Po odwodnieniu przez serię etanolu, tkanki osadzono w parafinie i podzielono na sekcje, i zabarwiono H & E. W teście TUNEL stosowano zestaw do detekcji śmierci komórek in situ (zestaw do wykrywania immunohistochemicznego i ilościowej apoptozy na poziomie pojedynczych komórek, oparty na znakowaniu pęknięć nici DNA, nr kat. 11684817910, Roche Applied Science) zgodnie z instrukcjami producenta.

Skrawki tkanki jądra z niepłodnością należącym do rodziny myszy WT i myszy Xrcc2L14 / L14P były immunizowane odczynnikiem z pierwotnym przeciwciałem anty-XRCC2 (rozcieńczenie 1: 100 przeciwciała poliklonalnego, Gene Tex, GTX16397) do oceny ekspresji XRCC2 w jądrach. Test powinowactwa przeciwciała XRCC2 (Gene Tex, GTX16397) przeprowadzono za pomocą testu nadmiernej ekspresji. Pierwotne przeciwciało wykrywano za pomocą wyznakowanego HRP polimeru IgG (PV-6001, ZSGB-BIO, Chiny). HRP oddziałujący z nadtlenkiem wodoru i ciemnobrązowym DAB wizualizowano na mikroskopie zgodnie z protokołem produktu.
[przypisy: ataksja friedreicha, wrotniewscy koszalin, reporter augustowski ]