Leczenie ciężkiej hipercholesterolemii u myszy z niedoborem E apolipoproteiny za pomocą przeszczepu szpiku kostnego.

Apo E, kluczowy regulator metabolizmu lipoprotein bogatych w cholesterol, jest syntetyzowany przez liczne tkanki pozawątrobowe. Chociaż udokumentowano jego syntezę w makrofagach, udział apo E pochodzącego z makrofagów w klirensie wątrobowym cholesterolu w surowicy jest nieznany. Aby rozwiązać ten problem, przeprowadzono przeszczep szpiku kostnego na myszach z niedoborem E z obniżeniem poziomu cholesterolu, z syngenicznymi komórkami szpiku kostnego z niedoborem Apo E (kontrola E0) lub komórkami szpiku kostnego myszy typu dzikiego eksprymującymi apo E (traktowane E0). U myszy kontrolnych E0 i myszy leczonych E0 karmiono albo dietą regularną, albo dietą miażdżycogenną (oznaczoną jako E0-kontrola-HF i H0 traktowana E0). Stężenie cholesterolu w surowicy znacznie spadło u myszy leczonych E0, głównie z powodu zmniejszenia ich cholesterolu VLDL. Nie zaobserwowano żadnych zmian u myszy kontrolnych E0. Po 4 tygodniach poziom cholesterolu w surowicy u myszy HF leczonych E0 był około cztery razy niższy w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi E0-HF. Ponadto zakres miażdżycy u myszy leczonych E0-HF po 14-16 tygodniu został znacznie zmniejszony. MRNA apo E typu dzikiego wykrywano w wątrobie, śledzionie i mózgu myszy leczonych E0, co wskazuje, że przeniesienie genu apo E zostało pomyślnie osiągnięte przez przeszczep szpiku kostnego. Co ważniejsze, poziom ekspresji apo E był wystarczający do zmniejszenia ciężkiej hipercholesterolemii myszy pozbawionych apo E karmionych karmą lub dietami miażdżycogennymi.
[przypisy: psychopraca, dominik ebebenge, bazylia zgorzelec ]