Zwiększenie chemotaksji bazofili in vitro przez interferon indukowany wirusem.

Wiadomo, że infekcje wirusowe mogą przyspieszyć lub nasilić ataki astmy oskrzelowej. Ponadto u objawowych osób z atopią zgłaszano lokalne gromadzenie się bazofilów i wytwarzanie czynnika chemotaktycznego bazofila. Zbadaliśmy wpływ wolnych od komórek supernatantów ze stymulowanych wirusowo hodowli ludzkich jednojądrzastych komórek na migrację in vitro ludzkich bazofilów. Nasze wyniki wskazują na obecność czynnika w tych supernatantach hodowli, który wzmaga migrację bazofilów w kierunku dwóch oddzielnych chemoatraktantów, peptydu z C5 i limfokiny. Aktywnoś...

Przeszczepienie płuc na limfangioleiomiomatozę czesc 4

Pierwszy udany przeszczep limfatycznej drożdżycy - połączony przeszczep serca i płuca - przeprowadzono w 1983 r.12,17 Przeszczepienie pojedynczego płuca przeprowadzono w 1988 r. U jednego z pacjentów objętych badaniem.13,14 Naszym celem było wykorzystanie danych zebranych z różnych ośrodków, aby zidentyfikować aspekty choroby, które mogą potencjalnie wpłynąć na wynik przeszczepu płuc. Dlatego należy rozważyć ograniczenia retrospektywnego, wieloośrodkowego badania. Zbiory danych mogą być niekompletne, a wiarygodność uzyskanych informacji zależy od dok...

Przeszczepienie płuc na limfangioleiomiomatozę czesc 4

Pierwszy udany przeszczep limfatycznej drożdżycy - połączony przeszczep serca i płuca - przeprowadzono w 1983 r.12,17 Przeszczepienie pojedynczego płuca przeprowadzono w 1988 r. U jednego z pacjentów objętych badaniem.13,14 Naszym celem było wykorzystanie danych zebranych z różnych ośrodków, aby zidentyfikować aspekty choroby, które mogą potencjalnie wpłynąć na wynik przeszczepu płuc. Dlatego należy rozważyć ograniczenia retrospektywnego, wieloośrodkowego badania. Zbiory danych mogą być niekompletne, a wiarygodność uzyskanych informacji zależy od dok...

jelito nadwrażliwe leki ad 7

W poprzednim badaniu dostarczamy dowodów na obwodowy szlak, w którym krążące białka osocza wchodzą w granule megakariocytów za pomocą mechanizmu endocytowego i są zawracane do krążenia w płytkach krwi (1987. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 84: 861-865). . Peroksydazę chrzanową (40 000 moli) wstrzyknięto świnkom morskim i pobrano do organelli megakariocytów zbadanych za pomocą mikroskopii elektronowej i cytochemii. W niniejszym badaniu testowaliśmy zdolność megakariocytów świnki morskiej do pobrania dożylnie wstrzykniętej albuminy, IgG i fibrynogen...

Najnowsze zdjęcia w galerii bjbj:

331#melanoza , #miopatia objawy , #na czym polega leczenie kanałowe zęba , #nerwica zoladka objawy , #białko bence jonesa , #nowotwór płaskonabłonkowy , #neuralgia międzyżebrowa leczenie , #aixam allegro , #odleżyny na piętach , #neuralgia międzyżebrowa ,