Różnice w poziomie zaawansowania akademickiego - wyniki krajowego badania pediatrów

Pomimo wzrostu odsetka osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły medycznej, która jest kobietą (26 procent w 1977 r. W porównaniu z 37 procentami w 1987 r.) Oraz wzrostem odsetka kobiet wśród urzędników domowych i kadry początkowej, odsetek kobiet w szeregi medycyny akademickiej pozostawały względnie stałe w ciągu ostatniej dekady, około 28 procent dla profesorów nadzwyczajnych i 15 procent dla profesorów zwyczajnych.113 Nawet w pediatrii, specjalności o najwyższym odsetku mieszkanek i członków wydziału, niewiele kobiet associate lub full professors.14 Wymienione w malejącym poziomie wsparcia empiry...

Metabolizm prostaglandyny F2 alfa w zespole Zellwegera. Peroksysomalne beta-utlenianie ma duże znaczenie dla degradacji prostaglandyn in vivo u ludzi.

Niedawno wykazaliśmy in vitro, że frakcja peroksysomalna szczurzego homogenatu wątroby ma najwyższą zdolność do beta-utleniania prostaglandyn. W celu oceny względnego znaczenia peroksyzomów dla tej konwersji, również in vivo, podano [3H] prostaglandyny F2 alfa niemowlęciu cierpiącemu na zespół Zellwegera, wrodzone zaburzenie charakteryzujące się brakiem nietkniętych peroksysomów. Jako kontrolę, znakowany związek podawano dwóm zdrowym ochotnikom. Zebrano mocz, frakcjonowano na wkładzie SEP-PAK C18 i poddano wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami. Stwierdzono, że pacjent Zellweger wy...

Pułapki badań genetycznych

W swoich dyskusjach na temat pułapek testów genetycznych (wydanie z 2 maja) Hubbard i Lewontin poważnie wypaczają kilka kwestii dotyczących predykcyjnego badania genetycznego mutacji w genie BRCA1, a konkretnie testowania mutacji 185delAG u Żydów. Ich pogląd, że testy DNA zwykle nie pomagają klinicystom i nie przynoszą korzyści pacjentom jest niespójny z poglądem wielu ekspertów w dziedzinie genetyki medycznej. W tym samym wydaniu czasopisma Haber i in. twierdzą, że mutacja 185delAG może być w pełni penetrantowym allelem , a ryzyko zachorowania na raka piersi u nosicieli 185delAG będzie prawdopodobnie ba...

Wpływ anacetrapibu u pacjentów z miażdżycą naczyń krwionośnych cd

Allele indukowalnego locus syntazy tlenku azotu (Nos2) w wysokim stężeniu (P <0,0001) koenzymuowały z ciśnieniem krwi w populacji F2 [F2 (S x MNS), n = 171] pochodzącym z krzyżówki wsobnej soli wrażliwej na Dahl (S ) szczurów z szczurami normotensyjnymi z Mediolanu (MNS). Natomiast allele w konstytutywnym locus syntazy tlenku azotu (Nos1) nie kumulowały się z ciśnieniem krwi w kilku populacjach F2. Nos2 zostało zmapowane na chromosomie szczura 10. Dziewięć markerów genetycznych, w tym enzym przekształcający angiotensynę (Ace) i loci Nos2 obejmujące w przybliżeniu 46 cM na szczurzym chromosomie 10, wszystkie...

Najnowsze zdjęcia w galerii bjbj:

331#ataksja friedreicha , #konizacja chirurgiczna szyjki macicy , #biała perła allegro , #kostniak leczenie , #mastocytoza skórna , #mefedron zjazd , #melanoza , #miopatia objawy , #na czym polega leczenie kanałowe zęba , #nerwica zoladka objawy ,