Zależne od witaminy K białka wiążące wapń w zwapnieniu zastawki aortalnej

Patogeneza zwapnienia valvar, która komplikuje przebieg choroby zastawki sercowej, a także wpływa na protezy zastawek tkankowych, jest nie do końca poznana. W niniejszej pracy zbadano możliwą rolę zależnego od witaminy K aminokwasu wiążącego wapń, kwasu a-karboksyglutaminowego (Gla) w mineralizacji zastawki. Gla zwykle znajduje się w białkach czynnika krzepliwości krwi zależnej od witaminy K i jest również obecna w unikalnych białkach wiążących wapń w kościach, nerkach i płucach. Unikatowe białka zawierające Gla zostały również...

Oczyszczenie płodowych krwiotwórczych komórek progenitorowych i wykazanie aktywności rekombinacyjnego multipotencjalnego stymulowania kolonii.

Aby ułatwić bezpośrednie badanie biologii komórki progenitorowej, opracowaliśmy prostą i wydajną procedurę opartą na selekcji negatywnej poprzez płukanie, aby oczyścić dużą liczbę zaangażowanych komórek macierzystych i szpikowych z ludzkiej wątroby płodowej. Niepuste, przesiane komórki stanowią wysoko wzbogaconą populację komórek progenitorowych, zawierającą 30,4 +/- 13,1% jednostek tworzących erytrocytów (BFU-E), 5,5 +/- 1,9% jednostek tworzących kolonie granulocytowo-makrofagowe (CFU-GM), oraz 1,4 +/- 0,7% jednostek tworzącyc...

Spektroskopia rezonansu magnetycznego 31P oceny nieprawidłowego metabolizmu oksydacyjnego w mięśniach szkieletowych pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów poddawanych hemodializie erytropoetyna zwiększa stężenie hemoglobiny, ale często odpowiedni wzrost maksymalnego poboru tlenu jest niski. Nieproporcjonalność może być spowodowana zaburzeniami metabolizmu energetycznego. Spektroskopia rezonansu magnetycznego 31P została wykorzystana do badania metabolizmu energii mięśniowej u 11 pacjentów hemodializowanych, 11 biorców przeszczepionych nerki i 9 osób z grupy kontrolnej. Pomiary uzyskano podczas odpoczynku, statycznego chwytu ręcznego i rytmicznego uchwytu ręcznego; odzyskano obserw...

Pielografia wystepujaca wykazuje czesto przemieszczenie nerki prawej w dól

Chociaż byliśmy w stanie dostosować się do wszelkich różnic w mierzonej charakterystyce linii bazowej między kohortami, nie mogliśmy dostosować się do różnic nie mierzonych, które mogły mieć wpływ zarówno na wybór strategii reperfuzji, jak i na wynik. Jedną z potencjalnych zalet pierwotnej angioplastyki jest możliwość zmniejszenia częstości readmisji i późniejszych zabiegów rewaskularyzacji poprzez wykonywanie tych procedur podczas hospitalizacji wskaźnika. Chociaż spodziewaliśmy się, że pacjenci leczeni terapią trombolityc...

Najnowsze zdjęcia w galerii bjbj:

331#biała perła allegro , #kostniak leczenie , #mastocytoza skórna , #mefedron zjazd , #melanoza , #miopatia objawy , #na czym polega leczenie kanałowe zęba , #nerwica zoladka objawy , #białko bence jonesa , #nowotwór płaskonabłonkowy ,