Oczyszczenie płodowych krwiotwórczych komórek progenitorowych i wykazanie aktywności rekombinacyjnego multipotencjalnego stymulowania kolonii.

Aby ułatwić bezpośrednie badanie biologii komórki progenitorowej, opracowaliśmy prostą i wydajną procedurę opartą na selekcji negatywnej poprzez płukanie, aby oczyścić dużą liczbę zaangażowanych komórek macierzystych i szpikowych z ludzkiej wątroby płodowej. Niepuste, przesiane komórki stanowią wysoko wzbogaconą populację komórek progenitorowych, zawierającą 30,4 +/- 13,1% jednostek tworzących erytrocytów (BFU-E), 5,5 +/- 1,9% jednostek tworzących kolonie granulocytowo-makrofagowe (CFU-GM), oraz 1,4 +/- 0,7% jednostek tworzących kolonie granulocytów-erytroidów-makrofagów-megakariocytów (CFU-GEMM), jak zbadano w hodowlach metylocelulozy. Komórki te są morfologicznie niedojrzałymi blaszkami z wybitnymi Golgiami. Ta metoda preparatywna odzyskuje 60-100% zaangażowanych progenitorów wykrywalnych w niefrakcjonowanej wątrobie płodowej i daje progenitory 2-30 X 10 (6) z każdej próbki wątroby płodowej, a zatem dostarcza wystarczającą liczbę wzbogaconych komórek progenitorowych, aby umożliwić bezpośrednią manipulację biochemiczną i immunologiczną. Stosując tę technikę, oczyszczone rekombinowane białko, o którym wcześniej sądzono, że tylko wykazuje aktywność stymulującą kolonie granulocytowo-makrofagowe (GM-CSA), wykazuje zarówno aktywność promującą rozerwanie, jak i aktywność stymulującą kolonię wielotorową. Oczyszczenie patogenu przez płukanie wydaje się zatem być prostą, skuteczną metodą, która powinna ułatwić bezpośrednie badanie zaangażowanych hematopoetycznych komórek progenitorowych i ich różnicowanie.
[hasła pokrewne: białko bence jonesa, nowotwór płaskonabłonkowy, kostniak leczenie ]